پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 

مجموعه «کناره‌ی کاسپین» گالی

گالی گیاهی‌ست که در مرداب‌های کناره‌ی کاسپین می‌روید. منعطف و محکم، زنانه و آسوده. این مجموعه را به قصد یادآوری نام گالی و به امید رویش دوباره از کناره‌های دریای شمالی ایران، .«کناره‌ی کاسپین» نام گذاشتیم.

دیدن همه محصولات